۳ شیوه آسان برای تبدیل صفحه وب به PDF

بیشتر مردم برای صرفه جویی در هزینه چاپ و یا جوهر چاپگر،  به جای چاپ صفحه وب، آن را ذخیره می‌کنند تا بعدا مورد استفاده قرارش دهند. شما چقدر در مورد تبدیل صفحه وب به فایل PDF می‌دانید؟ با استفاده از این شیوه می‌توانید مطالب و مقالات یک وب‌سایت را در حالت آفلاین و هر […]