اضافه کردن لینک فایل ورد در یک سند ورد دیگر

اگر محتوای یک فایل ورد مرتبط با سندی باشد که در حال حاضر در حال تایپ یا ویرایش آن هستید، می‌توانید آن فایل را به صورت لینک در سند جدید قرار دهید. البته یک نکته مهم در این مورد وجود دارد. وقتی شما یک فایل ورد را درون سند جدید قرار می‌دهید، در واقع مسیر […]