9 آمار مهم در مورد شبکه های اجتماعی در سال 2022

در اوایل ظهور شبکه‌های اجتماعی، هدف از به وجود آمدن آن ها ایجاد ارتباط با دوستان بود اما به مرور زمان توانست به یک جامعه بزرگ تر تبدیل شود. در حال حاضر افراد نه تنها برای ارتباط با دوستان خود از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، بلکه کسب و کارها هم برای رشد برند […]