هنگام انتخاب تیم محتوا، چه سوالاتی باید بپرسیم؟

این روزها هر کسب و کاری ارزش بازاریابی محتوا را به خوبی می داند و مهم ترین اصل در بازاریابی محتوا، تولید محتوا است. بنابراین هر کسب و کار، به تیم تولید محتوا نیاز دارد تا بتواند به صورت منظم و حرفه ای محتوا تولید کنید. برخی از کسب و کارها که مشکل بودجه ندارند، […]