سرعت سایت چه اهمیتی برای کسب و کارها دارد؟ – بخش دوم

سرعت سایت در سال 2020 یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت کسب و کار اینترنتی محسوب می شود! در مقاله قبلی به بررسی این موضوع پرداختیم و در این مقاله هم به بررسی ادامه این بحث می پردازیم. اهمیت سرعت لود سایت برای کاربران هنگامی که یک کاربر از سایت بازدید می کند، انتظار […]