باید‌ها و نباید‌های طراحی وبسایت

به‌طور طبیعی شما که کسب و کار آنلاین دارید و با الفبای کاربردپذیری وبسایت خود برای مشتریانتان آشنا شدید و روش‌هایی که کاربران را به راحتی به محتوای مورد نظر خود در روی سایت می‌رساند را شناختید و فهمیدید که می‌توانید با طراحی سایت به شکلی مناسب بازدیدکننده‌ی سایت را به سادگی راهنمایی کنید که کار […]