امکانات جدید متا برای درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا

کمپانی متا یا همان فیسبوک سابق، ابزارهایی برای تولیدکنندگان محتوا دارد که به وسیله‌ی آن به ارزیابی شبکه‌های اجتماعی خود بپردازند و در سال اخیر، یک سری امکانات مثل فروش بر روی اینستاگرام یا چیزهایی از این دست را نیز برای کاربران ساخته تا بتوانند از طریق اکانت‌های خود درآمدزایی داشته باشند. اما متا در […]