4 دلیل برای استفاده از هوش مصنوعی متا

اگر صادقانه بخواهیم بگوییم، با توجه به وجود Chatgpt یا کوپایلت، دیگر خبر ارائه یک دستیار هوش مصنوعی جدید آن قدر جذاب به نظر نمی‌آید. به همین دلیل آب و تاب متا برای ارائه هوش مصنوعی این شرکت بر روی فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ آن قدر جدی گرفته نشد. با این حال همان طور که […]