دوره‌ی پیشرفته گوگل آنالیتیکس: تنظیم فیلترهای پیشرفته و اعمال آنها بر نماهای گوناگون

فیلترها به شما کمک می‌کنند داده‌های خود را پالایش کرده تا خوانایی و درک آنها در گزارش‌ها آسان‌تر شود. برای مثال، می‌توانید از یک فیلتر بهره گرفته و به رصد فعالیت‌ها در یک دایرکتوری معین از سایت‌تان یا رصد زیر دامنه‌ها در نماهای مختلف بپردازید. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، به صورت کلی دو […]