ربات “Superhero” که در شرایط مختلف، لباسی متفاوت به تن می‌کند

با اینکه ممکن است در سری فیلم‌ها و کمیک‌های ترنسفرمرز ربات‌هایی ببینید که در آن واحد از شمایل یک مبارز به یک ماشین یا کامیون بدل می‌شوند، اما ماهیت ربات‌های حال حاضر به گونه‌ای است که تمام بخش‌های آن‌ها به شدت به نقطه‌ای که در ساختار کلی آن قرار گرفته‌اند وابسته هستند. اما این روزها […]