تبلیغات اینستاگرام از گذشته تا کنون! – بخش پنجم

با توجه به شباهت‌های IGTV به یوتیوب، گفته می‌شود که اینستاگرام با قرار دادن قابلیت IGTV و ارتقاهای آینده، قصد رقابت با یوتیوب را دارد. با توجه به این که اینستاگرام، یک شبکه اجتماعی با تعداد کاربر بالا است و تمایل کاربران برای اشتراک‌گذاری در اینستاگرام بیشتر است، امکان رقابت در این قابلیت با یوتیوب […]