چگونه از کال تو اکشن (CTA) استفاده کنیم – بخش اول

برای همه ما پیش آمده است که هنگام ورود به صفحه یک سایت، از ما خواسته می شود که با کلیک روی یک لینک وارد صفحات دیگر شویم. به عنوان مثال، اگر سایتی محصولی برای فروش داشته باشد، در صفحات مختلف دکمه مربوط به خرید آن محصول را قرار می دهد که کاربران با کلیک […]